ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

V případě schválení projektového záměru a přislíbení dotace je povinností žadatele realizovat výběrové řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle metodiky poskytovatele dotace.

Společnost PROMEA s.r.o. Vám nabízí komplexní realizaci zadávacího řízení. Tato služba zahrnuje:

 • přípravu zakázky,
 • zpracování výzvy k podání nabídek nebo oznámení o zakázce na základě předložených podkladů a pokynů zadavatele,
 • kompletaci, rozmnožení a výdej zadávací dokumentace zájemcům o zakázku,
 • organizaci průběhu přijímání nabídek v zadávacím řízení,
 • účast a odbornou spolupráci při otevírání obálek s nabídkami včetně vypracování příslušné dokumentace, protokolu a dalších podkladů pro rozhodnutí zadavatele,
 • oznámení rozhodnutí zadavatele v případě vyloučení nabídky uchazeče z další účasti v zadávacím řízení,
 • účast při jednáních hodnotící komise, odbornou spolupráci při posuzování a hodnocení relevantních nabídek včetně zpracování příslušné dokumentace, protokolu, závěrečné zprávy a dalších podkladů pro rozhodnutí zadavatele,
 • oznámení rozhodnutí zadavatele v případě vyloučení nabídky uchazeče z další účasti v zadávacím řízení,
 • zpracování a odeslání oznámení rozhodnutí zadavatele o výsledku zakázky,
 • vypracování stanoviska zadavatele v případě podání námitek a jejich projednání s dotyčným uchazečem,
 • zajištění řádného průběhu a ukončení zakázky.