ŘÍZENÍ PROJEKTU

Řízení projektu je dalším nezbytným krokem po úspěšném procesu schválení dané žádosti o dotaci. V mnohých případech se jedná o složitější proces vedoucí k získání prostředků z evropských nebo národních zdrojů. Pro skutečné získání přislíbených prostředků je zapotřebí správně plnit harmonogram projektu, komunikovat s poskytovatelem dotace, zpracovat průběžné monitorovací zprávy, realizovat zadávací řízení, zpracovat žádost o platbu, aj. Tyto všechny povinnosti za Vás převezmeme a zajistíme bezchybný průběh proplácení Vaší žádosti.

V rámci řízení projektu Vám zajistíme splnění následujících činností:

  • kompletaci a odevzdání všech povinných a nepovinných příloh před podpisem smlouvy,
  • zpracování podkladů k uzavření smlouvy,
  • komunikace s poskytovatelem dotace,
  • spolupráce při úpravách příloh,
  • hlášení změn, pokud v projektu nastanou,
  • pomoc při zajišťování odborné publicity projektu,
  • zpracování průběžných monitorovacích zpráv,
  • zpracování průběžných žádostí o platbu včetně kompletace všech příloh předkládaných spolu s žádostí o platbu a jejich odevzdání na místo určené poskytovatelem dotace,
  • zpracování vybraných příloh předkládaných před závěrečným vyhodnocením,
  • zpracování závěrečné monitorovací zprávy před závěrečným vyhodnocením.