DOTAČNÍ PROGRAM JMK


Dobrý den,

dovolujeme si Vás informovat o dotačním programu

PODPORA ROZVOJE VENKOVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE,

který je určen zejména pro obce do 3 000 obyvatel

Jsou zde vyhlášeny tyto dotační tituly:

DT 1 - Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

Příjemci podpory: obec s méně než 3.000 obyvateli

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 250.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %

/Obecní úřady, centra pro volnočasové aktivity, Základní a mateřské školy, zdravotnická zařízení, obchody, čekárny na zastávkách, tělovýchovná a sportovní zařízení/


DT 2 - Podpora provozu místních akčních skupin

Příjemci podpory: místní akční skupina (MAS)

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %

/provozní činnost kanceláře, mzdy/

DT 3 - Dotace na úroky z úvěru na výstavbu, obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti

Příjemci podpory: obec s méně než 3.000 obyvateli, dobrovolný svazek obcí

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %

 

DT 4 - Zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě

Příjemci podpory: obec s méně než 3.000 obyvateli

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 250.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %

/Chodníky, odstavné plochy, vjezdy, přechody pro chodce včetně osvětlení, osvětlení veřejných prostranství a komunikací/

DT 5 - Obecní knihovny

Příjemci podpory: obec s méně než 3.000 obyvateli

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %

/Výpočetní technika, tiskárny, čtečky, nábytek, drobné stavební úpravy/

 

DT 6 - Společné integrované projekty

Příjemci podpory :dobrovolný svazek obcí

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 250.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %

/Studie, projektové dokumentace, propagace regionu atd/

 

DT 7 - Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova, údržba a zřizování veřejné zeleně

Příjemci podpory: obec s méně než 3.000 obyvateli

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 150.000 Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %

/Úprava ploch veřejného prostranství, mobiliář, nákup techniky k údržbě veřejných prostranství/

 

Příjem žádostí bude probíhat 14.2.2020 - 28.2.2020