8. kolo přijmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014 - 2020


Vážení,

společnost PROMEA s.r.o. si Vás dovoluje upozornit na aktuální možnost čerpání dotace z Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 

  • operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
  • operace 6.4.1 Investice do nezemědělských činností
  • operace 6.4.2 Podpora agroturistiky

V případě zájmu o další podrobnosti o možnostech čerpání dotací, nás můžete navštívit na adrese Prušánky 132, 696 21 Prušánky či Vás rádi navštívíme ve Vaší provozovně.

 V případě nejasností či dotazů nás neváhejte kdykoli kontaktovat.