Investiční úvěry Zemědělec


Bylo vyhlášeno 9. kolo programu PGRLF - Investiční úvěry Zemědělec.

Zemědělský podnikatel (pouze malé a střední podniky+fyzické osoby) může získat od PGRLF úvěr ve výši od 100 tis. Kč až 10 mil. Kč. na nákup strojů (jakýchkoliv nových nebo použitých, které souvisejí s jeho podnikáním).

V den schválení úvěru žadateli bude snížena jistina až o 400 tis. Kč. Podpora ve formě snížení jistiny může činit maximálně 30% z celkové výše poskytnutého úvěru, u začínajících zemědělců (datum zápisu do evidence zemědělského podnikatele maximálně 24 měsíců před podáním žádosti) maximálně 40%.

 

9. kolo bude otevřeno dne 29. května 2019 v 8:00. Přijato bude jen 250 žádostí, poté bude příjem zastaven.