NÁRODNÍ DOTAČNÍ ZDROJE 2019


Kliknutím na odkaz níže naleznete aktualizovanou publikaci vydanou Ministerstvem pro místní rozvoj „Národní dotační zdroje 2019“

https://www.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/MMR-Prave-vychazi-publikace-Narodni-dotacni-zdroj

V kartách jednotlivých dotačních programů seřazených podle odpovědného ministerstva (vyhlašovatele) a podporovaných oblastí naleznete přehledně strukturované informace týkající se podporovaných aktivit, alokace oprávněných žadatelů, míry dotace, podmínek projektových žádostí a další podrobnosti.

V případě Vašeho zájmu o další informace, popř. konzultace ohledně Vašeho projektového záměru, pomoc s jeho realizací a využití podpory z dotačních zdrojů nás neváhejte kontaktovat.

Naše společnost Vám nabízí také komplexní realizaci zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle metodiky poskytovatele dotace.

Těšíme se na spolupráci a přejeme krásný den.

Martina Mazuchová Ing. Jana Křivová