Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2020


Rádi bychom vás informovali, že MINISTERSTVO VNITRA -generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky vyhlásilo dne 29.4.2019 výzvy pro podání žádostí o dotace obcím v rámci programu

„Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2020 :


Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky – výše dotace až 70%, maximálně 2,5 mil. Kč
Pořízení nového dopravního automobilu – výše dotace až 70%, maximálně 450 tis. Kč
Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice – výše dotace až 50% nákladů akce, minimálně 450tis.Kč, maximálně 4,5 mil. Kč

Příjem žádostí do 14.6.2019

Zveřejnění výsledků do 30.9.2019

 V případě Vašeho zájmu o bližší informace či spolupráci nás neváhejte kontaktovat.