MAS - Znojemské vinařství, z.s.


Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

 

            PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:  01. 02. 2019 -  01. 04. 2019

 

Obce: Bantice, Bohutice, Borotice, Citonice, Damnice, Dobšice, Dyjákovičky, Havraníky, Hnanice, Hodonice, Horní Břečkov, Horní Dunajovice, Hostěradice, Hrádek, Chvalovice,  Jaroslavice,  Krhovice, Křídlůvky, Kuchařovice, Mašovice, Milíčovice, Miroslav, Miroslavské Knínice, Našiměřice, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Olbramovice, Oleksovice,  Práče, Prosiměřice, Slup, Stošíkovice na Louce,  Strachotice, Suchohrdly, Suchohrdly u Miroslavi, Šatov, Tasovice, Těšetice, Valtrovice,  Višnové, Vítonice, Vrbovec, Želetice, Žerotice.

 

 1. 1.      ZPRACOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ NA TRH ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ

 

 KDO MŮŽE ŽÁDAT

 • zemědělští podnikatelé, výrobci potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, výrobci krmiv a jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoj zemědělských produktů

 

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE OPATŘENÍ

 • pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů)
 • výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně manipulačních ploch a bouracích prací nezbytně nutných pro realizaci projektu)
 • investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod
 • investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů
 • investice související s uváděním vlastních produktů na trh včetně marketingu (např. výstavba a rekonstrukce prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen apod.)
 • pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2
 • investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu
 • nákup nemovitosti

 

 

 

VÝŠE DOTACE A ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ

 • alokace na výzvu: 1 712 700,- Kč
 • výše dotace:  

35 % střední podnik - v případě, že výstupem je produkt nespadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU

45 % pro mikro a malé podniky

50 % v případě, že výstupním produktem je produkt spadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU

 

Dotaci nelze poskytnout na:

 • dřevěný sud nebo uzavřenou dřevěnou nádobu na výrobu vína o objemu nejméně 600 litrů
 • speciální kvasnou nádobu s aktivním potápěním matolinového klobouku pro výrobu červených vín (tzv. vinifikátor)
 • cross-flow filtr na víno, ve kterém je víno přiváděno na membránu tangenciálně a určitý objem vína prochází membránou jako filtrát a zbývající pokračuje podél membrány s odfiltrovanými nečistotami
 • oplocení vinic a sadů
 • obnovu vinic

 

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat