MMR - rozvoj regionů


Ministerstvo pro místní rozvoj.

V průběhu listopadu bude spuštěn příjem žádostí o dotaci na následující aktivity:

 

ROZVOJ REGIONŮ (19. listopad 2018 – únor 2019)

-         obce do 1 tis. obyvatel: obnova místních komunikací, obnova sportovní infrastruktury, rekonstrukce a přestavba obecních budov (tj. pro zajištění dostupnosti veřejných služeb jako je praktický lékař, zubař, obchod, případně Pošta Partner), místa aktivního odpočinku (hřiště, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.), místa pasivního odpočinku (lavičky, stoly, stojany na kola), dětská hřiště, veřejná prostranství, zeleň, obnova drobných sakrálních staveb, obnova majetku poškozeného živelnou pohromou

 

-         obce do 3 tis. obyvatel: obnova místních komunikací, obnova sportovní infrastruktury, místa aktivního odpočinku (hřiště, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.), místa pasivního odpočinku (lavičky, stoly, stojany na kola), dětská hřiště, veřejná prostranství, zeleň, obnova drobných sakrálních staveb, obnova majetku poškozeného živelnou pohromou

 

-         obce do 10 tis. obyvatel: obnova místních komunikací, obnova sportovní infrastruktury

 

-         obce nad 10 tis. obyvatel: obnova místních komunikací

 

PEČOVATELSKÉ BYTY, KOMUNITNÍ DOMY SENIORŮ (5. listopad 2018 – 1. únor 2019)

-           pořízení či výstavba pečovatelských bytů a komunitních domů pro seniory

 

BYTOVÉ DOMY BEZ BARIÉR (7. listopad 2018 – 5. únor 2019)

-           bezbariérový přístup do bytového domu nebo pořízení výtahu do bytového domu se čtyřmi a více nadzemními podlažími

 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA (7. listopad 2018 – 5. únor 2019)

-           rozšíření zainvestovaných pozemků pro výstavbu rodinných/bytových domů:

  • vodovod, kanalizace (bez přípojek, bez přeložek)
  • komunikace, chodníky, vjezdy, protihlukové stěny a valy, opěrné zdi, parkoviště, cyklostezky.

V případě zájmu o spolupráci nás neváhejte kontaktovat.

Hezký den Vám za společnost PROMEA s.r.o. přeje

Martina Mazuchová