MAS MIKULOVSKO


 

Investice do zemědělských podniků

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

 

            PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: 18. 7. - 15. 8. 2018

 

Obce: Bavory, Brod nad Dyjí, Březí, Dobré Pole, Dolní Dunajovice, Dolní Věstonice, Drnholec, Horní Věstonice, Jevišovka, Klentnice, Mikulov, Milovice, Nový Přerov, Novosedly, Perná, Pasohlávky, Pavlov a Sedlec.

 

 1. 1.      INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ

 

 


KDO MŮŽE ŽÁDAT

 • zemědělský podnikatel

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE OPATŘENÍ

 • Stavby, stroje a technologie v živočišné výrobě
 • Stavby, stroje a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu
 • Peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku[1]
 • Nákup nemovitosti

VÝŠE DOTACE A ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ

 • alokace na výzvu: 1 680 000 Kč
 • výše dotace: 50 % s možností navýšení 10 % pro mladé začínající zemědělce (s historií méně než pět let) a o 10 % v případě, že projekt je realizovaný v LFA (méně zvýhodněné oblasti)

PŘÍKLADY REÁLNÝCH PROJEKTŮ

 • rekonstrukce stáje, pastevní areál, výstavba hnojiště
 • pořízení zemědělských strojů (traktor, žací stroj, obraceč, atd.)
 • pořízení stroje na výrobu pelet
 1. 2.      ZPRACOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ NA TRH ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ

 

 


KDO MŮŽE ŽÁDAT

 • zemědělští podnikatelé, výrobci potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, výrobci krmiv a jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoj zemědělských produktů

 

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE OPATŘENÍ

 • pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů)
 • výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně manipulačních ploch a bouracích prací nezbytně nutných pro realizaci projektu)
 • investice související se skladováním zpracované suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod
 • investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů
 • investice související s uváděním vlastních produktů na trh včetně marketingu (např. výstavba a rekonstrukce prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen apod.)
 • pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2
 • investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu
 • nákup nemovitosti

VÝŠE DOTACE A ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ

 • alokace na výzvu: 2 400 000 Kč
 • výše dotace:  

35 % střední podnik - v případě, že výstupem je produkt nespadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU

45 % pro mikro a malé podniky

50 % v případě, že výstupním produktem je produkt spadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat:[1] Pro účely posouzení tohoto výdaje se za podnik považují všechny provozovny a zařízení spravované v rámci jednoho IČ.