Výzva č. 2/2018


 

Dovolujeme si Vás informovat o nové Výzvě č. 2/2018  v rámci Národního programu Životního prostředí

Na co můžete dotaci získat

 

  • Na výstavbu nových nebo regenerace stávajících zdrojů pitné vody (podzemních i povrchových) či na výstavbu a rekonstrukci přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.), včetně instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu.
  • Na zajištění průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva.

 

Výše podpory se pohybuje v rozmezí 100 tisíc až 3 miliony korun.

 Maximální výše podpory je současně omezena procentem z celkových způsobilých výdajů dle nastavených parametrů:

  • 70 nebo 80 % u projektů zaměřených na realizaci nových nebo regeneraci stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizaci nových nebo zkapacitnění (zvětšení profilu), případně rekonstrukci nefunkčních přivaděčů pitné vody:
  • 80 % u projektů, které řeší akutní nedostatek v zásobování obyvatelstva pitnou vodou v odpovídající kvalitě,
  • 70 % u projektů, které řeší možný nedostatek v zásobování obyvatelstva pitnou vodou v odpovídající kvalitě.
  • 60 % u projektů zaměřených na realizaci průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva

 V případě Vašeho zájmu o zpracování žádosti nás neváhejte kontaktovat.

 Martina Mazuchová

Projektový manažer