PODPORA AGROTURISTIKY


PODPORA AGROTURISTIKY 

Vyhlašovatel:                                                 Státní zemědělský intervenční fond

Dotační program:                                           Program rozvoje venkova

Operace:                                                          6.4.2 Podpora agroturistiky

TERMÍN PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ:                          od 3. 4. 2018 do 23. 4. 2018.

Ubytování, stravování a pohostinství v rámci opatření Podpora agroturistiky

Kulturní, zábavní a rekreační činnost v rámci opatření Podpory agroturistiky

Kdo může žádat:

 •   Zemědělský podnikatel (min. po dobu 2 let před podáním žádosti o dotaci evidovaný v Evidenci         zemědělského podnikatele)

Podmínky:

 •   Žadatel musí splnit podmínku finančního zdraví u projektů nad 1mil. Kč celkových způsobilých výdajů
 •   ŽADATEL MUSÍ VYKAZOVAT MIN. 30% PŘÍJMŮ ZE ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBY V POMĚRU         K CELKOVÝM PŘÍJMŮM ZA POSLEDNÍ ÚČETNÍ UZAVŘENÉ OBDOBÍ NEBO HOSPODAŘIT V LESE   S MIN. VÝMĚROU 10 HA           

 

Důležité přílohy:

 •  Stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení
 •  Platné stavební povolení

 

Výše dotace a způsobilých výdajů:

  Malé podniky 45% způsobilých výdajů

 •   Střední podniky 35 % způsobilých výdajů
 •   Velké podniky 25 % způsobilých výdajů

 

 •   Minimální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace – 200 tis. Kč
 •   Maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace – 10 mil. Kč

 

Projekt je zaměřen pouze na vybrané činnosti uvedené v Klasifikaci ekonomických činností ( CZ-NACE)

 •   Sekce I Ubytování, stravování a pohostinství  - hotely, činnost restaurací, restaurací s rychlým občerstvením nebo bufetů, činnost barů, hospod, nápojových barů, pivnic, kaváren, ovocných barů.

 

 •   Sekce R Kulturní, zábavní a rekreační činnost – Sportovní, zábavní a rekreační činnost

      (s výjimkou činnosti provozování herních automatů, pořádání ohňostrojů a show rekreační povahy.)

 

Způsobilé výdaje v opatření:

 • stavební obnova či nová výstavba malokapacitního (6 - 40 lůžek) ubytovacího zařízení, vč. stravovacích
  a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí (včetně bouracích prací, přípojek základní technické infrastruktury)
 • nákup nezbytné výpočetní techniky
 • náklady na výstavbu požárních nádrží (max. objem 10 m3)
 • doplňující výdaje (úprava povrchů, odstavná a parkovací stání, nákup a výsadba doprovodné zeleně, oplocení)
 • nákup nemovitostí (max. do částky 10 % celkových způsobilých výdajů)

 

 • Předmětem projektu nesmí být samostatné stravovací zařízení, bar, hospoda, nápojový bar,
  pivnice, kavárna, ovocný bar. Stravovací zařízení může být budováno pouze JAKO SOUČÁST UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ AREÁLU, ubytovacího zařízení se stabilními lůžky a musí být společně s náklady na ubytovací zařízení předmětem jednoho projektu.

 

Pro bližší informace či výpočet preferenčních bodů nás neváhejte kontaktovat