Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2018


Dovolujeme si Vás informovat, že ve dnech 5.- 23.2.2018 bude probíhat příjem žádostí o dotaci v programu 129 662 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2018které poskytuje Ministerstvo zemědělství. Je zde alokace 130 mil. Kč.

PŘEDMĚT DOTACE

Podpora údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot (včetně kulturních památek) v extravilánu i intravilánu obcí do 2 000 obyvatel nebo v obci od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel. Jedná se o typ objektu: kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi, kostely a synagogy.

Předmět dotace musí být zpřístupněný veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti.

Součástí projektu může být i úprava doprovodné zeleně v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu ve vzdálenosti max. 3 metrů od objektu v návaznosti na předmět dotace.

Výdaje na úpravu doprovodné zeleně můžou dosahovat max. 10 % z celkových výdajů projektu. 

Výše dotace maximálně 70% skutečně vynaložených způsobilých výdajů projektu.

Minimální hodnota požadované dotace činí 15 000 Kč.Maximální hodnota poskytnuté dotace činí 700 000 Kč

 V případě dotazů, nejasností či zájmu o vypracování žádosti nás neváhejte kontaktovat.

Budeme se těšit na případnou spolupráci.

Za společnost PROMEA s.r.o. 

Martina Mazuchová