DOTAČNÍ TITUL Č.6 - PODPORA OBNOVY SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY


Dovolujeme si Vás informovat o Dotačním titulu č. 6 -

Podpora obnovy sportovní infrastruktury podporovaný Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Školní hřiště nebo tělocvična

pro ZŠ

 • · na rekonstrukci, modernizaci nebo vybudování školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy
 • · na rekonstrukci nebo modernizaci školních tělocvičen

Kdo může žádat:

 • Obce do 3000 obyvatel

Podporované oblasti:

Školní hřiště (multifunkční, víceúčelové hřiště nebo sportoviště)

 • rekonstrukce
 • modernizace
 • vybudování

Tělocvična:

 • rekonstrukce
 • modernizace

Podmínka:

 • hřiště nebo tělocvična musí sloužit pro hodiny tělesné výchovy  
 • Musí být zpracován projekt a stavební povolení

Výše podpory:

 • od 500.000 Kč – 5.000.000 Kč

Míra podpory:

až 70 % celkových způsobilých výdajů

Termín příjmu žádostí:

16.10.2017-15.1.2018

V případě dotazů, nejasností či zájmu o vypracování žádosti nás neváhejte kontaktovat:

Budeme se těšit na případnou spolupráci.

Hezký den Vám za společnost PROMEA s.r.o. přeje

Martina Mazuchová, Projektový manažer