Program rozvoje venkova - 5.kolo


Blíží se možnost podání žádosti o dotace určené pro zemědělské, lesnické i potravinářské podnikatele. Ministr zemědělství schválil dotační Pravidla pro 5. kolo příjmu Žádostí o dotaci s alokací 2,6 miliardy korun. V současné době je nejvyšší čas zahájit přípravu Vašich záměrů pro podání žádosti o dotaci do níže uvedených oblastí, neboť příjem Žádostí o dotaci bude v termínu10.10. – 30.10.2017 do 13:00 hod.

1. Investice do zemědělských podniků

 

2. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

NOVĚ mohou žádat o dotaci výrobci pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků! Preferování jsou zpracovatelé mléka, masa, ovoce, zeleniny, chmele, moštových hroznů, vína, krmiva

3. Technika a technologie pro lesní hospodářství

 

4. Zavádění preventivních opatření v lesích

 

5. Obnova lesních porostů po kalamitách

 

6. Investice do ochrany melioračních a zpevnujících dřevin

 

7. Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

 

8. Sdílení zařízení a zdrojů 

9. Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

 

Neváhejte se na nás obrátit ohledně zpracování žádosti o dotaci a dotačního poradenství již nyní ve fázi přípravy Vašeho projektového záměru! Veškeré konzultace poskytujeme ZDARMA!

Přejeme hezký den. Kolektiv PROMEA s.r.o.