OP PIK - VÝZVA ÚSPORY ENERGIÍ


Chcete snížit energetickou náročnost Vašeho podniku? Chcete obměnit staré technologie na výrobu energie za nové? Plánujete využívat odpadní energie ve výrobních procesech nebo zavést či modernizovat systém měření a regulace? Uvažujete o modernizaci či rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích průmyslových areálech? Potom je právě pro Vás určena tato výzva.

Podporované aktivity:

 • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách
 • Zavádění a modernizace systémů měření a regulace
 • Modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
 • Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů
 • Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru
 • Využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • Snižování energetické náročnost/zvyšování energetické účinnosti
 • Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku
 • Instalace kogenerační jednotky

 

Žádost o dotace se odesílá do 30.března 2018.


Výše podpory:

 • Minimální výše podpory je ve výši 500 tis. Kč, maximální výše podpory je 250 mil. Kč., maximální výše dotace na Energetický posudek činí 350 tis. Kč
 • Malé podniky až do výše 50% způsobilých výdajů
 • Střední podniky až do výše 40% způsobilých výdajů
 • Velké podniky až do výše 30% způsobilých výdajů


Přílohy k žádosti o dotaci:

 •  Podnikatelský záměr
 • Energetický posudek
 • Projektová dokumentace
 • Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát za poslední dvě uzavřená období
 • Je-li pořízena nemovitosti, kupní smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí
 • Výpis z katastru nemovitostí
 • V případě nájmu nemovitosti, nájemní smlouvu