DOTACE PRO JEDNOTKY SDH OBCÍ PRO ROK 2018


DOTACE PRO JEDNOTKY SDH OBCÍ PRO ROK 2018

Program pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí v kategoriích JPO II, JPO III, JPO V pro poskytování účelových investičních dotací obcím. Dotace se poskytuje na pořízení nové požární techniky, technické zhodnocení vybraných typů požární techniky, rekonstrukce požární zbrojnice pro jednotku SDH obce, výstavbu nové požární zbrojnice pro jednotku SDH obce.

Podprogramy:

Pořízení cisternové automobilové stříkačky:

 • CAS 7,5, CAS 10, CAS 15, CAS 20
 • Zařazena v JPO II, JPO III
 • Rok výroby maximálně 2002
 • Míra dotace až 70%
 • Maximální dotace 2,5 mil. Kč

Technické zhodnocení rekonstrukcí CAS 32 – T 815:

 • Zařazena v JPO II, JPO III
 • Technické zhodnocení rekonstrukcí CAS 32 – T 815:
              Míra dotace až 50 %
              Maximální dotace 1,5 mil. Kč

 • Rekonstrukce CAS 32 – T 815:
              Míra dotace až 50 %
              Maximální dotace 2 mil. Kč


Pořízení nového dopravního automobilu:

 • Zařazena v JPO II, JPO III, JPO V
 • Pokud není vybavena jednotka požární ochrany dopravním automobilem nebo osobním automobilem vyrobeným nejdříve v roce 2002
 • Míra dotace až 50%
 • Maximální dotace 450 tis. Kč
 

Stavba požární zbrojnice:

 • Rekonstrukce anebo výstavba nové požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany
 • Zařazena v kategorii plošného pokrytí JPO II, JPO III, JPO V
 • Míra dotace až 70%
 • aximální dotace 4,5 mil. Kč


Žádost o dotace se odesílá do 31. května 2017.

Přílohy k žádosti o dotaci:

 • kopie dokumentu o zřízení bankovního účtu u ČNB,
 • zdůvodnění nezbytnosti akce,
 • u stavby výpis z katastru nemovitostí, katastrální mapa, dokumentace stavby.

Přílohy po schválení dotace:

 • závazek o účasti na financování akce (usnesení zastupitelstva obce),
 • technické podmínky na pořízení nebo rekonstrukci požární techniky,
 • kopii dokladu příslušného stavebního úřadu.