PROGRAM PODPORY ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2017


Účelem dotačního programu je zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy jako jedné ze základních forem dojížďky do zaměstnání, škol, za službami a rozvoj cykloturistiky jako součásti budování systému bezpečných mezinárodních, národních a krajských cyklostezek a cyklotras a tras terénní cyklistiky na území Jihomoravského kraje.

Dotace:                              50 % (v případě, kdy žadatel spolufinancuje z dalších cizích zdrojů),

                                          60 % (žadatel spolufinancuje pouze z vlastních zdrojů),

Maximální výše dotace:      2 000 000 Kč

Žadatel:                              obec

Příjem žádostí:                   od 14. 2. 2017 do  4. 8. 2017 (tři kola výzev)

 

Uznatelné výdaje projektu:

 • Plošné opravy povrchů stávajících cyklostezek, cyklotras, tras terénní cyklistiky,
 • Realizaci nových povrchů cyklostezek, cyklotras,
 • Výstavbu nových cyklostezek, cyklotras a vyhrazených a ochranných jízdních pruhů,
 • Budování doprovodné infrastruktury cyklostezek, cyklotras na nových a na stávajících vyznačených trasách,
 • Podporu realizace a opravy tras terénní cyklistiky a rozvíjení sítě přírodě blízkých stezek,
 • Budování systému půjčoven a úschoven kol ve vybraných železničních stanicích kraje,
 • Realizaci nových a opravy stávajících propustků a mostků v trasách budovaných cyklostezek a cyklotras (netýká se protipovodňových opatření),
 • Budování problematických úseků na Moravských vinařských stezkách, kde hrozí významné ohrožení bezpečnosti cyklistů,
 • Osazení nevyznačených cyklotras a cyklostezek dopravními značkami,
 • Obnovu a optimalizaci stávajícího značení,
 • Realizaci ekonomicky úsporných opatření, vyznačení cyklistických pruhů na silnicích,
 • Informační tabule a značení tras terénní cyklistiky,
 • Zpracování projektové dokumentace jako součásti projektu.