NADACE ČEZ - PODPORA REGIONŮ


Grantové řízení je  zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládaže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životní prostředí.

Žadatelem může být: Právnická osoba

Termín příjmu žádostí: Průběžný

Výše grantového příspěvku: Maximální výše nadačního příspěvku  není stanovena