NADACE ČEZ - ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ


Grantové řízení je zaměřeno  na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních, dětských a sportovních či jiných hřišť.

Žadatelem může být: Právnická osoba

Příjem žádostí: Průběžný

Výše grantového příspěvku: max. výše grantového příspěvku není stanovena