DOTACE

Zpracování žádosti

Zpracování žádostí o dotaci je prvotním krokem, kterým začíná proces získávání finančních prostředků jak z fondů Evropské unie, tak také z národních zdrojů. Svým klientům nabízíme zdarma konzultaci jejich projektového záměru, na základě kterého jsme schopni lépe identifikovat a vybrat vhodný dotační titul. Projektový záměr s klientem podrobněji rozebereme a nastavíme tak, aby byl v souladu s metodikou daného dotačního titulu.

V rámci zpracování žádosti o dotace Vám zajistíme splnění následujících činností:

 • získání veškerých informací o daném projektu,
 • zpracování žádosti o dotaci do vhodného dotačního titulu v souladu se zněním aktuální výzvy a jiných závazných dokumentů,
 • zpracování a kompletace všech povinných i nepovinných příloh,
 • komunikaci s poskytovatelem dotace,
 • kompletní vyplnění, zpracování, vytištění žádosti včetně příloh,
 • odevzdání kompletní žádosti o dotaci na místo určené poskytovatelem dotace,
 • spolupráci při úpravách žádosti i příloh, které by ze strany poskytovatele dotace nastaly v průběhu kontroly přijatelnosti.

Dotační tituly

 • Operační program Životní prostředí
 • Program rozvoje venkova
 • Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Ministerstvo zemědělství
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Jihomoravský kraj
 • ROP Jihovýchod